Criteria

Voor wie is de Award?

Kandidaten voor de Young Captain Award zijn jonge mannen en vrouwen die opvallen in hun werkomgeving. Ze zijn vernieuwend in hun stijl van leidinggeven en werken vanuit een brede, internationaal gerichte visie. Willen vanuit hun positie actief en doelgericht bijdragen aan een duurzame samenleving. Het zijn de mensen waar de onderneming hoge verwachtingen van heeft.

Relevante jurydata

20-07-2017   Uiterlijke aanmelding van kandidaten
04-08-2017 Uiterlijke datum inzenden cv's en motivatie
18-09-2017 Eerste jury ronde en nominatie finalisten, Hotel The Garden te Amsterdam
18-10-2017 Finale & diner; jury interviews met drie finalisten, Hotel Klein Zwitserland te Heelsum
13-11-2017 Feestelijke bekendmaking winnaar Young Captain 2017, Paleis Het Loo te Apeldoorn

Young Captains Program

31-08 & 01-09-2017 Young Captains Program – tweedaags kennisprogramma voor alle kandidaten, voorgedragen voor de Young Captain Award 2017 op Landgoed Lauswolt te Beetsterzwaag.

De criteria voor het voordragen van een kandidaat

Hieronder vindt u de richtlijnen voor het nomineren van kandidaten. Neemt u bij twijfel of behoefte aan toelichting vooral contact met ons op. Nomineren kan direct online.

Welke bedrijven en organisaties kunnen kandidaten voordragen

 • De grote en middelgrote Nederlandse ondernemingen, al dan niet beursgenoteerd
 • Grote buitenlandse (corporate) ondernemingen met een aanzienlijke economische activiteit in Nederland
 • Toonaangevende Nederlandse familiebedrijven
 • Bedrijven met een omzet van minstens € 250 miljoen.

Waaraan moet een kandidaat voldoen

 • Draagt grote verantwoordelijkheid binnen de organisatie als leider van een aanzienlijke business unit, werkmaatschappij of geografische regio en bevindt zich kort onder of in de subtop van de onderneming
 • Wordt gezien als een high potential, van wie wordt verwacht dat hij/zij op termijn kan doorgroeien naar het niveau van de Raad van Bestuur, dan wel de hoofddirectie van de onderneming
 • Rapporteert aan de hoofddirectie (grote onderneming) c.q. heeft regelmatig interactie met deze hoofddirectie, dan wel opereert op het niveau van directeur van een middelgrote onderneming
 • Heeft internationale werkervaring c.q. opereert in een internationale context
 • Is (bij aanmelding) niet ouder dan 39 jaar
 • Is Nederlander dan wel is geworteld in de Nederlandse cultuur / samenleving en beheerst de Nederlandse taal

Welke zijn de kwaliteiten en vaardigheden van de kandidaat

 • Prestaties: opvallend en onderscheidend, het eigen vakgebied overstijgend
 • Capaciteiten: brede visie, strategisch inzicht, ruime internationaal gerichte maatschappelijke en economische kennis en capaciteit tot innoveren
 • Mensen die ‘binnen & buiten’ aantoonbaar kunnen verbinden en blijk geven in staat te zijn iets met zijn/haar sociaal economische inzichten te doen
 • Kwaliteiten: moreel kompas, goed ontwikkelde identiteit en originaliteit, durf & daadkracht, het vermogen in te spelen / om te gaan met radicale innovatie, als van nature verantwoordelijk voelen voor de samenleving en duurzaamheid in brede zin. Hij/zij denkt in termen van een internationale context.
 • Heeft bewezen over excellente leiderschapsvaardigheden en kwaliteiten te beschikken
 • Heeft bewezen een uitstekende communicator te zijn

De selectieprocedure is in handen van een deskundige jury en verloopt in fasen.