Criteria

Voor wie is de Award?

Kandidaten voor de Young Captain Award zijn jonge mannen en vrouwen die opvallen in hun werkomgeving. Ze zijn vernieuwend in hun stijl van leidinggeven en werken vanuit een brede, internationaal gerichte visie. Willen vanuit hun positie actief en doelgericht bijdragen aan een duurzame samenleving. Het zijn de mensen waar de onderneming hoge verwachtingen van heeft.

Relevante jurydata

22-08-2016  Uiterlijke aanmelding van kandidaten
22-08-2016  Uiterlijke datum inzenden cv's en overige documenten
12-09-2016 Eerste jury ronde
10-10-2016 Finale; jury interviews met drie finalisten
21-11-2016 Feestelijke bekendmaking winnaar Young Captain 2016

Young Captains Program

01 & 02-09-2016  Young Captains Program – tweedaags kennisprogramma voor alle kandidaten, voorgedragen voor de Young Captain Award 2016

Jaarprogramma winnaar Young Captain Award

Hieronder vindt u de richtlijnen voor het nomineren van kandidaten. Neemt u bij twijfel of behoefte aan toelichting vooral contact met ons op. Nomineren kan direct online.

Welke organisaties kunnen kandidaten voordragen?

 • De grote(re) Nederlandse ondernemingen, al dan niet beursgenoteerd
 • Grote buitenlandse (corporate) ondernemingen met een aanzienlijke economische activiteit in Nederland
 • Toonaangevende Nederlandse familiebedrijven
 • Middelgrote bedrijven met meer dan 5.000 medewerkers
 • Bedrijven met een omzet van minstens € 250 miljoen.

Waaraan moet een kandidaat voldoen?

 • Rapporteert aan de hoofddirectie (grote onderneming), dan wel opereert op het niveau van directeur van een middelgrote onderneming.
 • Draagt grote verantwoordelijkheid binnen de organisatie als leider van een aanzienlijke business unit, werkmaatschappij of geografische regio en bevindt zich kort onder of in de subtop van de onderneming
 • Heeft potentie om binnen een periode van ca 4 - ca 9 jaar op niveau Raad van Bestuur, dan wel hoofddirectie (van een middelgrote onderneming) te functioneren
 • Heeft internationale werkervaring
 • Kandidaat is niet ouder dan 39 jaar
 • Nederlander dan wel geworteld in de Nederlandse cultuur en de Nederlandse taal beheersend

Welke zijn de kwaliteiten en vaardigheden van de kandidaat?

 • Prestaties: opvallend en onderscheidend, het eigen vakgebied overstijgend
 • Capaciteiten: brede visie, strategisch inzicht, ruime internationaal gerichte maatschappelijke en economische kennis en capaciteit tot innoveren. Mensen die 'binnen & buiten' aantoonbaar kunnen verbinden en blijk geven in staat te zijn iets met zijn/haar sociaal economische inzichten te doen
 • Kwaliteiten: moreel kompas, goed ontwikkelde identiteit en originaliteit, durf en daadkracht, het vermogen in te spelen / om te gaan met radicale innovatie, een als van nature verantwoordelijk voelen voor de samenleving en duurzaamheid in brede zin
 • Heeft bewezen een uitstekende communicator te zijn en excellente leiderschapsvaardigheden te hebben

De selectieprocedure is in handen van een deskundige jury en verloopt in fasen.