Criteria

Voor wie is de Award?

Kandidaten voor de Young Captain Award zijn jonge mannen en vrouwen die opvallen in hun werkomgeving. Ze zijn vernieuwend in hun stijl van leidinggeven en werken vanuit een brede, internationaal gerichte visie. Willen vanuit hun positie actief en doelgericht bijdragen aan een duurzame samenleving. Het zijn de mensen waar de onderneming hoge verwachtingen van heeft.

De criteria voor uw bedrijf en kandidaat

Hieronder vindt u de richtlijnen voor het nomineren van kandidaten. Neemt u bij twijfel of behoefte aan toelichting vooral contact met ons op. Nomineren kan direct online.

Bedrijven profiel – welke bedrijven kunnen een kandidaat voordragen.

 • Nederlandse bedrijven met een omzet van meer dan 250 mln euro en 500 FTE's
 • Bedrijven met een duidelijk groei potentieel om deze minimum omzet in de nabije toekomst te realiseren
 • Al dan niet beursgenoteerd
 • Toonaangevende Nederlandse familie bedrijven
 • Buitenlandse bedrijven met een aanzienlijke economische activiteit in Nederland
 • Bedrijven kunnen slechts 1 kandidaat voordragen

Het profiel van de kandidaat

De geschikte kandidaat voor de Young Captain Award is iemand, die de potentie heeft uiteindelijk op het niveau van de Raad van Bestuur / Executive Board te kunnen functioneren tussen nu en de komende vijf tot negen jaar, afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Hij/zij laat zien bruggen te kunnen bouwen binnen- en buiten de organisatie en is in staat sociaaleconomische inzichten in de gekozen strategie mee te nemen. Hij/zij heeft sterke communicatieve kwaliteiten, een goed ontwikkelde persoonlijkheid en een bewezen invloed op/in het bedrijf.

Meer in het bijzonder:

 • Heeft hij/zij een solide reputatie in een leidinggevende functie
  Geeft leiding (of heeft gegeven) aan een grote business unit, werkmaatschappij of geografische regio en zit in de subtop van het bedrijf. Steekt uit boven anderen/peers.
 • Interacteert hij/zij rechtstreeks met het top management
  Rapporteert aan het topmanagement, c.q. heeft hiermee regelmatig contact of opereert op het niveau van manager in een middelgroot bedrijf
 • Heeft hij/zij internationale ervaring
  Geeft of heeft leiding gegeven aan een internationaal team of acteert / heeft geacteerd in een internationale context en daarmee ervaring opgedaan met diverse culturen. Denkt in een internationale context.
 • Heeft hij/zij een hoog niveau van maatschappelijke betrokkenheid
  De genomineerde heeft een oprechte belangstelling in sociaal maatschappelijke onderwerpen en speelt / heeft gespeeld een actieve rol in de samenleving.
 • Is jonger dan 40
  Is niet ouder dan 39 op het moment van voordracht.
 • Spreekt hij/zij vloeiend Nederlands
  Hij/zij heeft een geode beheersing van de Nederlandse taal en is Nederlander of goed ingebed in de Nederlandse cultuur en samenleving.

Belangrijke leiderschap capaciteiten van de kandidaat

 • Is resultaat gedreven
  Een Young Captain gaat een stap verder dan de gestelde doelen, pakt kansen om grenzen van het (on)mogelijke af te tasten. Bij voorkeur brengt hij/zij verbeteringen door processen te verbeteren en best-in-class oplossingen te implementeren om zo op weloverwogen kwaliteit en productiviteit op een hoger niveau te brengen.
 • Strategisch denken
  Hij/zij heeft een heldere visie en is tegelijkertijd in staat om deze visie te communiceren/uit te dragen en naar concrete actie te vertalen. Bij voorkeur stelt hij/zij nieuwe richtingen voor de business voor, door aannames ter discussie te stellen en 3-5 jaar vooruit te denken in de volgende business cyclus. In het bijzonder, begrijpt hij/zij de invloed van technologie en de digitale wereld op hun business en weet deze te vertalen naar nieuwe kansen.
 • Leiding geven aan verandering
  een young captain is een pleitbezorger van nieuwe richtingen door veranderingen te communiceren met een heldere rationale en aantrekkingskracht.
  Bij voorkeur is hij/zij ook in staat om de organisatie naar vernadering te brengen door zelf ook leiders te creeren die op hun beurt ook weer leiding geven aan verandering. Zij betrekken ook beslissende beinvloeders om het initiatief van de verandering vorm te geven en te implementeren; Ook slaagt hij/zij erin buy-in te krijgen door hun inspanningen te richten op het individue en/of de groep. Hij/zij kan ook (digitale) mogelijkheden te creeren en weet het team/ de organisatie te laten acteren of reageren op externe uitdagingen c.q. radicale veranderingen.
 • Mensen motiveren
  een young captain inspireert mensen, is waarde gedreven, daagt uit en ondersteunt. Hij/zij luistert aandachtig, werkt samen en gaat het open gesprek aan met het team projecten te managen en is een inspirerende verbinder voor de lange termijn richting Hij/zij waardeert de inbreng van de verschillende generaties. De kandidaat is in staat millenials aan te trekken en te behouden.
 • Samenwerking en beinvloeden
  Een Young Captain weet effectief samen te werken met een groep op basis van geven & nemen, waarbij betrokken partijen op gelijke voet staan en besluiten worden gedragen. Door zich zo op te stellen, zou de kandidaat in staat moeten zijn om sleutel figuren en belanghebbenden te identificeren en aan de gesprekstafel te krijgen om vervolgens gezamelijke bodem te vinden.
  Dit betekent het aangaan van een dialoog om tot een oplossing / conclusie te komen en zonodig in staat te zijn water bij de wijn te doen in het belang van het bereiken van het resultaat.

De selectieprocedure is in handen van een deskundige jury en verloopt in fasen.

Nomineer Nu!